Σε ΦΕΚ η κυβερνητική απόφαση μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

“Θίγει τη Συνταγματική ανεξαρτησία των Δήμων”

Δηλώσεις Δημάρχων και Αντιδημάρχων Οικονομικών από τις Κυκλάδες για το “τελεσίγραφο” του Υπ. Οικονομικών

Κριτική πολιτικού χαρακτήρα απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να ζητήσει τη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, ασκούν πρόσωπα από Δημοτικές Αρχές των Δήμων στις Κυκλάδες, η πλευρά των οποίων υποστηρίζει ξεκάθαρα πως με αυτήν την “κίνηση” η κυβέρνηση θίγει το αυτοδιοίκητο των Δήμων.

Πρόκειται για μία είδηση που έγινε ευρέως γνωστή μετά και τη δημοσίευση της κυβερνητικής απόφασης σε ΦΕΚ (24/1/2019, τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 104), ενώ ήδη τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί πανελλαδικά σε όλους τους φορείς που “αγγίζει” αυτή η απόφαση.

Η υποχρεωτικότητα της απόφασης γίνεται σαφής από το περιεχόμενο του σχετικού ΦΕΚ, ενώ τονίζεται με σαφήνεια, πως, από την ημερομηνία έκδοσής της, οι Δήμοι θα έχουν χρονικό περιθώριο κινήσεων για διάστημα ενός μήνα.

Εκ μέρους Δημάρχων και Αντιδημάρχων Οικονομικών από τα νησιά των Κυκλάδων, υπογραμμίζεται το σοβαρό ζήτημα που ανακύπτει με την εν λόγω απόφαση και όπως σημειώνουν με δηλώσεις τους στην “Κοινή Γνώμη”, αφορά στην “ελευθερία” κινήσεων των Δήμων, σχετικά με τα χρήματα που ανήκουν στους δημότες των νησιών.

Αν κι επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα δημοτικά συμβούλια, δηλώνουν παράλληλα, πως, θα παρακολουθήσουν “στενά” και τις ενέργειες της ΚΕΔΕ, η οποία αξίζει να υπογραμμισθεί, πως, πολλάκις τοποθετείται απέναντι στις αποφάσεις της κυβέρνησης που έχουν αυτόν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, για το σοβαρό θέμα μίλησε στην εφημερίδα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο Δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, καθώς και ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς.

Η απόφαση σε ΦΕΚ και τα βασικά σημεία της

Τις κατευθύνσεις στις οποίες καλεί η κυβέρνηση όλους τους φορείς της να “βαδίσουν”, προσδιορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης, όπως έχει γίνει γνωστό και στο ΦΕΚ. Τα κύρια σημεία έχουν ως ακολούθως: “Άρθρο 1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων 1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής, Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. (...) 3. Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 4. Οι Φορείς δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ΓΔΟΥ), στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (εφεξής ΓΛΚ) αιτιολογημένη πρόταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθεσίμων το οποίο εκτείνεται χρονικά πέραν της προθεσμίας της παραγράφου 3. Το ΓΛΚ, εφόσον εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς, παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Φορέα με αυτό.

(...)Άρθρο 4. Υποχρεωτικές συναλλαγές των φορέων μέσω του λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 1. Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ δεν θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ. Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου”.

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: Υπερπαραγωγή νομοθεσίας. Αμφισβήτηση του αυτοδιοίκητου των Δήμων

Εκ μέρους του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κλήθηκε να τοποθετηθεί επί της εξέλιξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αλέξης Αθανασίου. Αφού πρωτίστως γνωστοποίησε πως, “Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης έχει περίπου 4,5 εκ. ευρώ”, ο ίδιος ανέφερε πως γνωρίζει το σχετικό ΦΕΚ και άρα, την υπουργική απόφαση που ζητά τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων, αναφορικά με την οποία το ΔΣ θα κληθεί να λάβει νέα απόφαση.

Γνωρίζω το ΦΕΚ. Έρχεται πάλι το θέμα το συγκεκριμένο. Το δημοτικό συμβούλιο είχε πάρει παλαιότερα τη συγκεκριμένη απόφαση που ήδη γνωρίζουμε και προχώρησε σε διαγωνισμό για τράπεζα. Επαναπροκήρυξε δηλαδή για μία από τις τέσσερις γνωστές τράπεζες ή όποια άλλη κατέθετε προσφορά, ώστε να βάλουμε τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων” σχολίασε ο κ. Αθανασίου, υπενθυμίζοντας και τις παλαιότερες ανάλογες κινήσεις της κυβέρνησης, βάσει των οποίων και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είχε προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Το 2015 τα είχαν ζητήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τότε ακολουθήσαμε τη “σκληρή” γραμμή της ΚΕΔΕ. Το 2018 που επανέφεραν το θέμα, πάλι αναφερόντουσαν στην πράξη εκείνη, αλλά τώρα βγαίνει νέα νομοθεσία. Πρέπει να εξετάσουμε τί θα κάνουμε. Έχουν υπερπαραγωγή νομοθεσίας” πρόσθεσε σε κριτικό τόνο ο Αλέξης Αθανασίου, ενώ διευκρίνισε πως μπροστά στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της σημερινής απόφασης για τα ταμειακά διαθέσιμα, οποιαδήποτε άλλη κίνηση είχε κάνει η Δημοτική Αρχή, “παγώνει”.

Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει γίνει, έχει βγει και το σχετικό πρακτικό και βγαίνει παράλληλα το νέο αυτό ΦΕΚ. Πρέπει να το εξετάσουμε. Σαφώς και το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να πάρει μία άλλη δημοτική απόφαση” ανέφερε, συμπληρώνοντας πως, “Με τη σημερινή εξέλιξη πάλι “παγώνει” η διαδικασία. Το θέμα θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο”.

Ερωτηθείς αν πρόκειται να ακολουθηθεί εκ νέου η γραμμή της ΚΕΔΕ, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, πρόσθεσε: “Εμένα με ενοχλεί που θέτει σε αμφιβολία το αυτοδιοίκητο των Δήμων (σσ. αυτή η απόφαση). Επίσης, έχω πει ότι με ενοχλεί το ότι η Τράπεζα Ελλάδος ουσιαστικά στηρίζει και ο ελληνικός λαός ματώνει για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Θέλει να τα πάρει από αυτούς που στηρίζει. Θέλει να αφαιρέσει πόρους. Είναι παράδοξο” σχολίασε, λέγοντας τέλος, πως, το θέμα θα τεθεί επί τάπητος στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ.

Δήμος Πάρου: Ή θα ασκούμε πολιτική ή θα τα πάρουν όλα

Σε παρόμοιο ύφος κινήθηκε και ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο οποίος στηλίτευσε έντονα τη συγκεκριμένη απόφαση, κάνοντας λόγο για περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

Στην επίσημη αλληλογραφία του Δήμου μας ως σήμερα δεν έχει έρθει έγγραφο. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Πάρου είναι περίπου στα 6 εκ. ευρώ. Εμείς τα χρήματα τα έχουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εκεί είναι τα περισσότερα χρήματά μας” απάντησε αρχικά, σχολιάζοντας αμέσως μετά, τον πολιτικό χαρακτήρα αυτής της κίνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Καταρχήν πιστεύω ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει το αυτοδιοίκητο. Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα τα χρήματα του πολίτη που παίρνουμε από τον τόπο μας και πρέπει να του τα επιστρέψουμε, να το κάνουμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα αποθέματα για χ,ψ λόγους, πρέπει να μας δίνει το κράτος τη δυνατότητα, τα χρήματα του πολίτη μας, να τα διαχειριζόμαστε όπως θέλουμε εμείς” υποστήριξε κατηγορηματικά, εξηγώντας πως, ο τρόπος διαχείρισης, αν υπαγορεύεται σε αυστηρό πλαίσιο, αφαιρεί τη δυνατότητα επιλογών στον Δήμο και την κάθε διοίκηση. “Εμείς ως Δήμος αναζητούμε για τα χρήματά μας την καλύτερη προσφορά. Θέλουμε εγγύηση και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται. Μας λέει το κράτος “εγώ θέλω να κάνω αυτό””. Καλό θα ήταν να διαχειρίζονται τα δικά τους χρήματα και ας μας αφήσουν εμάς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσουμε για τον εαυτό μας” πρόσθεσε, λέγοντας παρακάτω πως, “Είναι διάφορα που μας απασχολούν. Για παράδειγμα με νομοθετήματα οι παραλίες ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, οι καινούργιοι δρόμοι ανήκουν στην Περιφέρεια. Εμάς μας έχουν να κουβαλάμε σκουπίδια και να αλλάζουμε λάμπες. Ή θα είμαστε Αυτοδιοίκηση ή όχι. Ή θα ασκούμε πολιτική και θα διαχειριζόμαστε τα χρήματα των πολιτών μας ή όχι, θα τα πάρουν όλα”.

Ερωτηθείς αν ο Δήμος Πάρου θα έχει αυξημένα αντανακλαστικά αναφορικά και με τις κινήσεις της ΚΕΔΕ, o κ. Κωβαίος απάντησε καταφατικά. “Σαφέστατα θα παρακολουθήσουμε. Υπήρχε απόφαση και την προηγούμενη φορά. Σαφώς και θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα. Αλλά όταν σου βάζει το μαχαίρι στον λαιμό με ρήτρες κλπ σχετικά με επιχορηγήσεις, αναγκαστικά το σκέφτεσαι διαφορετικά” δήλωσε, ενώ τόνισε τέλος πως, λογικό θα ήταν η κυβέρνηση “να μας άφηνε τα χρήματα που πέφτουν στα νησιά κυρίως σε εμάς τους τουριστικούς Δήμους να τα διαχειριστούμε ελεύθερα. Και ας μας άφηνε χωρίς επιχορήγηση από το κράτος. Δεν θα χρειαζόμασταν τίποτα. Τουλάχιστον εμείς σαν Δήμος τουριστικός”.

Ο Δήμαρχος Πάρου έκλεισε τη δήλωσή του, υπογραμμίζοντας πως, “Αν θέλει το κράτος χρήματα και χρειάζεται, να μας πει ένα ποσοστό να δίνουμε, όχι να τα παίρνει όλα και να μας δίνει ψίχουλα”.

Δήμος Σαντορίνης: Κεκτημένο άλλων Δημοκρατιών, το στερείται η Αυτοδιοίκηση

Στην ουσία του θέματος εστίασε την κριτική του και ο Δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, ο οποίος καθαρά από πολιτική σκοπιά, σχολίασε τα εξής: “Ένα αίτημα της Αυτοδιοίκησης είναι η απόκτηση της αυτοτέλειάς της. Δεν μπορεί να είναι συνδιαχειριστής το κράτος εάν πιστεύει ότι η Αυτοδιοίκηση έχει έναν λειτουργικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ότι διαχειρίζεται υποθέσεις πολύ περισσότερες από τα μέσα που της έχουν δώσει να διαχειριστεί. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία απουσία του κράτους από αυτά τα θέματα” υποστήριξε με σαφήνεια, εξηγώντας πως, “Ενώ λοιπόν ξέρουμε ότι σηκώνουμε το μεγαλύτερο μερίδιο των τοπικών κοινωνιών, έρχονται και λένε ότι “ξέρετε εμείς θα καθορίζουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα χρήματά σας, την ώρα που θέλετε και όπως θέλετε, στη βάση βέβαια της νομιμότητας””.

Ο κ. Ζώρζος έκανε λόγο για “νόμους που δυσχεραίνουν την υγεία των Δήμων”, λέγοντας παρακάτω πως, “Παντού έχω θέσει το θέμα της αυτοτέλειας των Δήμων. Δεν μπορεί αυτό το κεκτημένο άλλων χωρών ευρωπαϊκών, άλλων δημοκρατιών, να το στερείται η Αυτοδιοίκηση και οι κυβερνήσεις να παίζουν τον παπά”.

Κληθείς να σχολιάσει και τη μέριμνα... για τις επιχορηγήσεις, που όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ και την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, θα προωθούνται με πιστώσεις στους λογαριασμούς που καλείται να δημιουργήσει ο κάθε Δήμος στην ΤτΕ, ο κ. Ζώρζος υπήρξε ξεκάθαρος: “Αυτό εκλαμβάνεται ως απειλή κι εκβιασμός”. Ο ίδιος ολοκλήρωσε τη δήλωσή του προς την “Κοινή Γνώμη”, λέγοντας ξεκάθαρα πως, “Η Αυτοδιοίκηση χωρίς αυτοτέλεια – και αυτό δεν είναι μόνο θέμα της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων – δεν μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά”.

Δήμος Μυκόνου: Θέτει σε κίνδυνο τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία

Παρομοίως τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, ο οποίος μίλησε για μία απαράδεκτη απόφαση που θίγει ευθέως την ανεξαρτησία της Αυτοδιοίκησης και την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πίσω.

Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για μία παράνομη και ανήθικη απόφαση. Εμείς ως ένας από τους πιο υγιείς και ταυτόχρονα από τους πλέον υπερφορολογούμενους, αδικημένους Δήμους της χώρας, δεν συμφωνούμε με αυτήν την απόφαση” δήλωσε, εξηγώντας ταυτόχρονα πως, “Συντασσόμαστε πλήρως με την ΚΕΔΕ και ζητούμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω την άδικη, αδικαιολόγητη και απαράδεκτη απόφαση – μεθόδευση, που θέτει σε κίνδυνο τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία και το παρόν και το μέλλον της εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. Όπως άλλωστε, υπογράμμισε τέλος, “Τα χρήματα που βρίσκονται διαθέσιμα στα ταμεία του Δήμου Μυκόνου είναι χρήματα των Μυκονιατών, τα οποία έχουν βγει με κόπο και μόχθο. Ανήκουν σε εμάς, τα παιδιά και τους γονείς μας και σε εμάς θα επιστρέψουν μέσω έργων, που αφορούν στις υποδομές και την καθημερινότητα του νησιού μας. Αυτά τα χρήματα, δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν.”.