Στην εγκατάσταση 10 περίπου σημείων για ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, για πολίτες και επισκέπτες, στοχεύει ο Δήμος Τήνου, μέσω της ευρωπαϊκής δράσης WIFI4U

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος

  • Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2019 - 06:16

Την ευκαιρία να εγκαταστήσει σημεία πρόσβασης Wi-Fi, σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, ωφελώντας, τόσο το κέντρο, όσο και τις περιφερειακές περιοχές του νησιού, θα έχει ο Δήμος Τήνου, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος WIFI4U.

Δεδομένου, ότι ο Δήμος Τήνου κατέθεσε έναν πλήρη φάκελο πρότασης, σχετικά με τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, κρίθηκε επιτυχών, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, με αποτέλεσμα, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το Σώμα να αποφασίσει με ομόφωνη απόφασή του, την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 15 χιλιάδων ευρώ, αλλά και των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης της δράσης, για εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο ίντερνετ, σε διάφορα σημεία του νησιού.

Σημειώνεται, ότι το κόστος της συντήρησης ή ενδεχομένως αναγκαίας επισκευής του εξοπλισμού, που θα εγκατασταθεί, μέσω της δράσης, θα έχει ο Δήμος Τήνου.

Περίπου 10 σημεία διαδικτυακής πρόσβασης σε διάφορους οικισμούς

Πιο συγκεκριμένα, στην εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου Τήνου, την οποία ενέκρινε το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρεται, ότι με βάση τα αποτελέσματα της από 07-11-2018 πρόσκλησης της πρωτοβουλίας WIFI4U Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δήμος Τήνου είναι ένας από τους 2.800 επιτυχόντες του προγράμματος.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, χρησιμοποιώντας το δελτίο που παρέχει η Ε.Ε., ενώ κάθε Δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Η χρηματική άξια του δελτίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους, ο δικαιούχος του δελτίου – εν προκειμένω ο Δήμος Τήνου – οφείλει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 έτους από την παροχή του δελτίου.

Ως εκ τούτου, κατά το εν λόγω διάστημα, ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το οικείο έργο και να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα μπορέσει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή/ές της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού (σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων), ενώ επίσης ευθύνη του δικαιούχου αποτελεί η επιλογή των «κέντρων δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU.

Τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi θα τοποθετούνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi. Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος Wi-Fi/η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ή όχι. Η συνδρομή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από τον δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, βάσει ενός πρώτου σχεδιασμού ο Δήμος Τήνου αποβλέπει σε περίπου 10 σημεία σε διάφορους οικισμούς του νησιού, αλλά η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και το συνολικό κόστος.

Με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αποδοχής της χρηματοδότησης από τη συγκεκριμένη δράση, επίσης ομόφωνα ορίστηκε υπεύθυνος της πράξης και της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων στη σχετική πλατφόρμα του προγράμματος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, και Πληροφορικής.

“Η συνδεσιμότητα πιο κοντά στους πολίτες”

Αξίζει να σημειωθεί, πως από την πλευρά της Ε.Ε. υποστηρίζεται, ότι η πρωτοβουλία WiFi4EU αποτελεί καθεστώς στήριξης για την παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής.

Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει δελτία αξίας 15.000 προκειμένου οι Δήμοι να δημιουργήσουν Wi-Fi  hotspot σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, των μουσείων, των δημόσιων πάρκων, των πλατειών. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, η πρωτοβουλία WiFi4EU στοχεύει στη σύνδεση "κάθε ευρωπαϊκού χωριού και κάθε πόλης με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet γύρω από τα κύρια κέντρα δημόσιας ζωής μέχρι το 2020".

Η εν λόγω τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα που παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις αναμένεται να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, ιδίως σε κοινότητες που υστερούν ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής στις τοπικές κοινότητες, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες, παραδείγματος χάριν στην ηλεκτρονική υγεία και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να επιτρέψει τη δημιουργία νέων ευκαιριών ψηφιακής ένταξης, π.χ. μαθήματα χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, και να προωθήσει την ανάπτυξη τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καινοτομούν στον τομέα των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία Mariya Gabriel σημείωσε σχετικά με το πρόγραμμα, ότι η πρωτοβουλία WiFi4EU θα προσφέρει χιλιάδες Ευρωπαίους δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την ΕΕ. “Χάρη στο πρόγραμμα WiFi4EU, οι τοπικές κοινότητες θα έχουν την εξουσία να φέρνουν τη συνδεσιμότητα πιο κοντά στους πολίτες να επωφεληθούν πλήρως από τις ατελείωτες δυνατότητες ψηφιοποίησης, ενώ επιπλέον αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς”.

 

Ετικέτες: