Καταγγελία σχετικά με ζητήματα σήμανσης στο πεζοπορικό δίκτυο Τήνου και απάντηση από πλευράς του Δήμου Τήνου

Μονοπάτι... αντιπαράθεσης

Σε καταγγελία, σε ό,τι αφορά ζητήματα νομιμότητας του δικτύου μονοπατιών “Tinos Trails”, προχώρησε πολίτης της Τήνου και συνοδός πεζοπορίας, με το Δήμο Τήνου να απαντά σε κάθε μία από τις αιτιάσεις του πολίτη.

 Αξίζει να σημειωθεί, πως η καταγγελία του κ. Κάρολου Μέρλιν, έχει αποσταλεί, τόσο προς το Συνήγορο του Πολίτη, όσο και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ προ ολίγων ημερών κατετέθη και ως αναφορά από τους βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή.

Το απαντητικό έγγραφο του Δήμου Τήνου, κοινοποιήθηκε χτες, Τετάρτη, προς όλα τα προαναφερόμενα μέρη, με σκοπό την ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα όσα καταλογίζει στο Δήμο ο πολίτης.

“Αγνόησε επιδεικτικά το υπάρχον έργο”

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Μέρλιν, “με την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΝΑ, η οποία με βάση ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενέκρινε την παραγωγή υλικού σήμανσης του πεζοπορικού δικτύου της Τήνου - σε πλήρη γνώση και του Δήμου Τήνου - ανέλαβα και έφερα εις πέρας το καλοκαίρι του 2017 και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έργο της σήμανσης στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου με 500 και πλέον μεταλλικά πινακίδια προσανατολισμού - κατεύθυνσης. Η τοποθέτηση έγινε σε πλήρη ευθυγράμμιση με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα μονοπάτια”.

Βάσει του νέου σχεδιασμού, σύμφωνα με τον ίδιο, “το υλικό αυτό είχε συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί σε ορισμένα σημεία του με δαπάνη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η οποία συνεργάζεται επί σειρά ετών με την Περιφέρεια στον τομέα ανάδειξης των μονοπατιών των Κυκλάδων”. 

“Ενώ όμως το έργο της σήμανσης βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Δήμος Τήνου προέβη στην έγκριση νέας δράσης με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς καμία ενημέρωση των μέχρι εκείνη τη στιγμή συναρμόδιων για το έργο”, σημειώνεται. 

Παράλληλα κατηγορεί το Δ. Τήνου, ότι “αγνόησε επιδεικτικά το έργο που ήδη έχει συντελεστεί, παρέλαβε από την Π.Ε. Τήνου πριν από μήνες το υπόλοιπο υλικό (ξύλινες πινακίδες κατεύθυνσης) για να το τοποθετήσει ανάλογα, δηλαδή με βάση αναλυτική περιγραφή για τα προβλεπόμενα σημεία τοποθέτησής του και την προϋφιστάμενη Τεχνική Έκθεση της Π.Ε. Τήνου. Μέχρι σήμερα το έργο που έχω εκτελέσει παραμένει ανενεργό”. 

Σύμφωνα με τον κ. Μέρλιν, “ο κόσμος του νησιού - καταστηματάρχες, ξενοδόχοι κλπ. - γνωρίζει τη μακροχρόνια και πλούσια προσφορά μου στην ανάδειξη των μονοπατιών και εκφράζει μέσω του προσώπου μου τις έντονες διαμαρτυρίες του για το "πάγωμα" των εργασιών στα μονοπάτια της Τήνου”. 

“Χωρίς νομιμοποίηση το Tinos Trails”

Παράλληλα, ο κ. Μέρλιν διατείνεται, πως η έγκριση του Tinos Trails από την Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τους παρακάτω λόγους:

1. Η ΣΕΠΟΔ Κυκλάδων έχει γνωμοδοτήσει μόνο για την πρώτη φάση του σχεδιασμού του πεζοπορικού δικτύου Tinos Trails. Η έγκριση της μελέτης του Δήμου έγινε χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο έκθεση της επιτροπής.

2. Το προτεινόμενο δίκτυο του Δήμου, εμφανίζεται ως νέο δίκτυο (νέα αρίθμηση κτλ), οπότε για να υλοποιηθεί, χρειάζεται πλήρης δασική μελέτη με βάση σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ. Επομένως η Τεχνική Έκθεση Σήμανσης (ΤΕΣ) που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει τη σχετική νομιμοποίηση.

3. Στην ΤΕΣ του Δήμου χρησιμοποιείται ο όρος «εγκεκριμένη μελέτη σχεδιασμού δικτύου», λειτουργώντας αποσπασματικά αναφορικά με την απαιτούμενη δασική μελέτη που περιγράφει η ΥΑ. Με τον τρόπο αυτό διαστρεβλώνεται η απόφαση της ΣΕΠΟΔ, η οποία γνωμοδοτεί επί δασικών μελετών. Όπως προανέφερα, η επιτροπή αυτή εισηγήθηκε μεν θετικά για την ανάπτυξη του δικτύου Tinos Trails, αλλά δεν ενέκρινε μελέτη. 

4. Για ένα νέο δίκτυο όπως το Tinos Trails, δεν υφίσταται διαδικασία ολοκλήρωσης σήμανσης. Τέτοια διαδικασία έχει νομότυπα ακολουθήσει η ΠΝΑι για το υπάρχον Δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος. Επομένως, η Περιφέρεια μπορεί να αξιοποιήσει την ΥΑ με τις τροποποιήσεις της, για αντικατάσταση φθαρμένης σήμανσης ή εμπλουτισμού της υπάρχουσας με βάση τις νέες προδιαγραφές. Το Tinos Trails δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

5. Η έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης του Δήμου υποκρύπτει επιπλέον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για νέες σημάνσεις και νέες διαδρομές, παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία που ορίζει η ΥΑ. 

6. Οι Πινακίδες Κατεύθυνσης αναφέρονται ψευδεπίγραφα στο κείμενο της Τεχνικής Έκθεσης ως «Πινακίδες Θέσης», μη τηρώντας τις προδιαγραφές της ΥΑ. Με την ψευδεπίγραφη αυτή ονομασία, η Τεχνική Έκθεση εμφανίζεται πλασματικά ως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της. 

7. Είναι απαράδεκτο να εγκρίνεται από την εποπτεύουσα αρχή η θρασύτατη επιλογή να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο προς χρήση υλικό των Πληροφοριακών Πινάκων που η Π.Ε. Τήνου παραχώρησε στο Δήμο (για τους οποίους επί μακρόν και αφιλοκερδώς συνεργάστηκα με την Περιφέρεια στα πλαίσια του νέου σχεδιασμού του δικτύου) ως βάσεις τοποθέτησης για τις "Πινακίδες Υποδοχής" του νέου δικτύου!

8. Τέλος, οι όροι φάση ανάπτυξης, σχέδιο, μελέτη προμήθειας, μελέτη σχεδιασμού, που χρησιμοποιούνται στην Έκθεση είναι απολύτως αδόκιμοι για το αντικείμενό της, η δε Έκθεση υπογράφεται από ιδιώτη δασολόγο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάθεσης μελετών που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

“Το παλαιό δίκτυο ήταν ανενεργό εδώ και μία 10ετία”

Σε απάντηση των όσων καταγγέλλονται από τον κ. Μέρλιν, από το Δήμο Τήνου σημειώνεται, ότι το νέο πεζοπορικό δίκτυο ξεκίνησε να σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πλην όμως με συγκεκριμένο υπάλληλο που χειρίστηκε το θέμα της Τήνου προέκυψε διαφωνία ως προς τη χάραξη – ανανέωση των διαδρομών που υπήρχαν, αλλά κυρίως ως προς τη σήμανση. “Του ζητήθηκε να είναι σε αναμονή αναφορικά με τη σήμανση μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης που είχαμε αναθέσει και παρά το ότι το αντικείμενο ήταν υπό συζήτηση, το καλοκαίρι του 2017 προχώρησε μέσω του κ. Μέρλιν σε εργασίες σήμανσης χωρίς καμία αδειοδότηση, και μάλιστα σε καινούργιες διαδρομές που δεν ανήκαν στο «υφιστάμενο δίκτυο»”.

Ο Δήμος, υποστηρίζει, ότι εξ’ αρχής ζητούσε τη συνεργασία της ΠΝΑι η οποία με έγγραφά της διαβεβαίωνε για την πρόθεσή της. Μετά από έντονη επικοινωνία και αλληλογραφία, αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου δράσης το οποίο και επισφραγίστηκε με την παράδοση του υλικού σήμανσης στο Δήμο Τήνου, ενώ έκτοτε, σύμφωνα με το Δήμο, η ΠΝΑι δεν έχει εκφράσει κανένα προβληματισμό ή ένσταση σχετικά με το έργο που υλοποιείται “αντιθέτως έχει εκφράσει το ότι θα συνδράμει σε αυτό”.

Παράλληλα υπογραμμίζεται, ότι “ως Δήμος Τήνου δεν είχαμε κάποια συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η χρηματοδότηση που έδωσε είναι θέμα της ΠΝΑι με την οποία συνεργάστηκε”.

Σύμφωνα με το Δήμο, “οι «έντονες διαμαρτυρίες από τον κόσμο της Τήνου» (εμείς εισπράττουμε το αντίθετο) μήπως έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση που προκλήθηκε από διάφορες διεργασίες υπαλλήλων της Περιφέρειας; Το έργο του Δήμου θα είχε ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, σε αντίθεση με το παλαιό δίκτυο που είχε μείνει ανενεργό εδώ και μία δεκαετία περίπου και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν ήταν ολοκληρωμένο”.

“Πλήρως εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο πρόγραμμα”

Όσον αφορά τις νόμιμες προϋποθέσεις τις οποίες επικαλείται ο κ. Μέρλιν, ο Δήμος Τήνου απαντά σε κάθε σημείο, που έθιξε αριθμημένα παραπάνω, υποστηρίζοντας τα εξής:

1. Η ΣΕΠΟΔ είχε ζητήσει διευκρινήσεις για το θέμα της σήμανσης οι οποίες παραδόθηκαν από το Δήμο Τήνου στον αρμόδιο φορέα, τη Δ/νση Δασών, προκειμένου να λάβει την έγκριση της, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη της ΣΕΠΟΔ ήδη από το Σεπτέμβριο του 2018. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία ένσταση επί αυτών.

2. Για το Tinos Trails έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Επιπλέον, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από το Δήμο π.χ. καθαρισμοί, ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας και δίνει τη σχετική έγκριση, κάτι που δεν είδαμε το καλοκαίρι του 2017 στις εργασίες του κ. Μέρλιν. Το Tinos Trails είναι ένα πλήρως εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο πρόγραμμα.

3. Να θυμίσουμε ότι η ΣΕΠΟΔ, όπως το δηλώνει και το όνομά της έχει συμβουλευτικό ρόλο και δεν μπορεί να επιβάλλει τις αποφάσεις της.

4. Το Tinos Trails όχι μόνο δεν έχει μεσοπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης του πεζοπορικού τουρισμού στην Τήνο που περιλαμβάνει πέραν της σήμανσης, τον σχεδιασμό του δικτύου μονοπατιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πεζοπορικού κοινού, την ανάπτυξη και την προσαρμογή του, καθώς και λεπτομερές 5ετές σχέδιο προβολής και διαχείρισης.

5. Όταν αποφασιστεί η επέκταση του δικτύου τότε αυτή θα γίνει με όλες τις διαδικασίες που ορίζει η ΥΑ. Για μας ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός είναι εργαλείο και δεν υποκρύπτει κάτι, δείχνει στόχο και κατεύθυνση.

6. Σχετικά με τη σύγχυση πινακίδων θέσης και πινακίδων κατεύθυνσης, ένα προσεχτικό διάβασμα της εν λόγω ΥΑ στο σχετικό άρθρο θα έλυνε οποιαδήποτε απορία ή σύγχυση έχει τυχόν δημιουργηθεί στον συγγραφέα του κειμένου της αναφοράς.

7. Δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν αυτές οι πινακίδες πριν από τη σήμανση κατεύθυνσης και θέσης η οποία τοποθετείται αυτήν την περίοδο. Αν κάποια από αυτές είναι σε αντίθεση με αυτά που ορίζει η διαδρομή, τότε θα τροποποιηθεί, όπως συμφωνήθηκε.

8. Οι όροι είναι απολύτως δόκιμοι και αυτό έγκειται στο γεγονός πως η σήμανση για πρώτη φορά θεωρείται τμήμα μιας συνολικής δράσης τουριστικής ανάπτυξης με μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η Τεχνική Έκθεση με υπογραφή Δασολόγου έχει γίνει αποδεκτή από τη Δ/νση Δασών.