Επαφές της Χ. Γιασιράνη στην ΕΝΠΕ και στο Ίδρυμα Μποδοσάκη

  • Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 2016 - 15:38

Στην Αθήνα βρέθηκε χτες, 23 Ιουνίου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της ΠΝΑ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κα Χ. Γιασιράνη, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις εργασίας στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στη συνάντηση στην ΕΝΠΕ έγινε λόγος για τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτών των δομών κρίνεται απαραίτητη, διότι διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης κυρίως σε θέματα απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης, προστασίας και φύλαξης τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και τυχόν ανήλικων τέκνων τους.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με το Γραφείο Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας όσο και η διαπεριφερειακή συνεργασία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων, με κεντρικό άξονα την ισότητα των φύλων, προς όφελος των χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και όλων των Περιφερειών γενικότερα.

Με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κ. Δημήτρη Βλαστό, συναντήθηκε η κα Γιασιράνη στην έδρα του Ιδρύματος στην Αθήνα προκειμένου να γίνει μια πρώτη προσέγγιση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ιδρύματος και να εξεταστούν οι τρόποι συνεργασίας τόσο στους τομείς κοινωνίας των πολιτών, υγείας, παιδείας και περιβάλλοντος  που αυτό δραστηριοποιείται, αλλά και αναφορικά με το πώς οι κάτοικοι της Περιφέρειας μπορούν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές δράσεις του Ιδρύματος. 

Ακολούθως, συζητήθηκε η προοπτική της συνεργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Ίδρυμα στο πλαίσιο των νέων προσκλήσεων που θα υλοποιήσει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).