Βράβευση του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για τις δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Διάκριση για το “αειφόρο μέλλον”

  • Τετάρτη, 23 Μαρτίου, 2016 - 06:20

Με ένα βραβείο τιμώνται οι περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο πλαίσιο ενός θεσμού μέσω του οποίου διακρίνονται, βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας, οι αξιολογότερες περιβαλλοντικές ενέργειες και πρακτικές, τόσο σε επίπεδο εταιρειών, όσο και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών φορέων.

Οι δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προς τις οποίες κινήθηκαν οι δημοτικές ενέργειες και προοπτικές για την πενταετία 2015-2020, έτυχαν υψηλής αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, κατατάσσοντας σε θέση βράβευσης τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Όπως εκ του Δήμου ανακοινώθηκε πρόκειται για μία σημαντική διάκριση την οποία κατάφερε ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης, αφού βραβεύτηκε από τον θεσμό των «Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον» στην κατηγορία «Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού».

Όπως ενημέρωνε σχετικά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), στο κάλεσμα του για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, ειδικά για την 2η Κατηγορία που αφορά στα βραβεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησις Α ́και Β ́βαθμού, σε αυτή θα βραβευθούν οι φορείς και οι οργανισμοί οι οποίοι θα έχουν αποδείξει την έμπρακτη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη έχοντας αναπτύξει αποτελεσματικές δράσεις και υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται πως “Ο Δήμος μας έτυχε ιδιαίτερης διάκρισης, σύμφωνα με τη βαθμολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του αναφερόμενου πολύ σημαντικού θεσμού και πρόκειται να βραβευτεί σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 2016.

Στην ίδια τελετή θα ανακοινωθεί η σειρά κατάταξης των εταιρειών και φορέων, ενώ θα βραβευτούν και οι εταιρείες που διακρίθηκαν στον θεσμό των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”.

Οι διαγωνισμοί

Οι δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απευθύνονται σε Εταιρείες, Οργανισμούς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, με έδρα την Ελλάδα, και διοργανώνονται κάθε δύο (2) χρόνια.

Οι τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων (European Business Awards for the Environment) είναι οι ακόλουθες:

1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award)

2. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award)

3. Βραβείο Διεργασίας (Process Award)

4. Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award)

Στον δεύτερο θεσμό, στα «Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον», βραβεύονται Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι οργανισμοί αυτών, όπως ΦΟΔΣΑ, Σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών. Οι κατηγορίες των βραβείων αυτών είναι οι ακόλουθες:

1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

2. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, η οποία ακολουθεί τις αυστηρές οδηγίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment), αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Συνδέσμων του επιχειρηματικού τομέα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δράσεις του Δήμου

Ειδική αναφορά γίνεται στις δράσεις του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οι οποίες και έτυχαν θετικής αξιολόγησης, αιτιολογώντας την βράβευση του, και όπως εκ του Δήμου σημειώνεται “Η πρόταση του Δήμου μας, υπό τον τίτλο «Δράσεις και Πρωτοβουλίες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προς ένα αειφόρο μέλλον», περιλαμβάνει δέσμη δράσεων, ενεργειών και έργων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος που υλοποιήθηκαν ή και πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Οι δράσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, προάγοντας την περιβαλλοντική καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε κάποιες από αυτές:

1. Η κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (2015).

2. Η δημιουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) και οι προμήθειες τεμαχιστή ογκώδων αντικειμένων στον Χ.Υ.Τ.Α. Σύρου (2015).

3. Η συνεργασία και σύμπραξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του Φο.Δ.Σ.Α. με όλα τα Εθνικά Συστήματα Διαχείρισης Ανακύκλωσης.

4. Η συμμετοχή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης μέσω των πολιτικών στελεχών του στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου.

5. Η συμμετοχή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, ως ωφελούμενος εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Life DeBag» με στόχο τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας στην καθημερινότητα των δημοτών του (2015-2018).

6. Το εγκεκριμένο Δημοτικό Σχέδιο Δράσης για έργα εξοικονόμησης ενέργειας.

7. Η συμμετοχή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, ως ωφελούμενος εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης τριών δημοτικών ακινήτων (1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, Νηπιαγωγείο Φοίνικα και Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας), συνολικού προϋπολογισμού 258.000 € (2013 – 2015).

8. Το έργο διασύνδεσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (Α.Σ.Π.) Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Η. Σύρου για τη θέρμανση του Κολυμβητηρίου με την πλήρη χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (2013 – παρόν).

Η ικανοποίηση που εκφράζεται εκ μέρους του Δήμου για την εν λόγω βράβευση, γίνεται σαφής με την αναφορά ότι “Το εν λόγω βραβείο επιβεβαιώνει και επιβραβεύει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική του Δήμου μας και την προσήλωση του στην προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη οικονομία, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών της Σύρου στην υιοθέτηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων”.

Οι βραβευθέντες φορείς και εταιρείες θα δημοσιοποιηθούν, με αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία, σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016.