Απαιτήσεις δημοτικού συμβούλου οδηγούν σε αποφάσεις της δημοτικής αρχής Σύρου-Ερμούπολης αμφιβόλου ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής ορθότητας

Διάλυση της κοινωνικής υπηρεσίας για τα καπρίτσια αιρετού

Δυναμιτίζεται η συνοχή και η απρόσκοπτη λειτουργία της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, εξαιτίας αυθαίρετων ενεργειών δημοτικού συμβούλου, προκαλώντας σειρά γεγονότων, που λειτουργούν ως ντόμινο, καθορίζοντας αρνητικές εξελίξεις.

Οι προσωπικές θεωρήσεις για τον τρόπο άσκησης διοίκησης, εκ μέρους των αιρετών της δημοτικής αρχής, εξελίσσονται σε μάστιγα της δημοτικής διοίκησης, καθώς υπερτερούν της όποιας πολιτικής ορθότητας και αποτελεσματικότητας.

Πιστός θιασώτης ανάλογων πρακτικών και ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Γιάννης Χαρίτος, ο οποίος με την εμμονική του απαίτηση, απέχοντας της οποιαδήποτε τεκμηρίωσης, για μεταστέγαση της κοινωνικής υπηρεσίας και του κέντρου κοινότητας, οδηγεί τη δημοτική αρχή σε αποφάσεις αμφιβόλου ηθικής αλλά και πρακτικής εγκυρότητας και την εν λόγω υπηρεσία σε δυσχέρεια λειτουργίας της.

Παραίτηση που σηματοδοτεί τη διάλυση

Κατόπιν πολυετών και επίπονων προσπαθειών των δημοτικών υπαλλήλων που στελεχώνουν την κοινωνική υπηρεσία, αυτή διαμόρφωσε επί το αποτελεσματικότερο τη λειτουργία της, καταφέρνοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών και προσφέροντας ουσιαστικά και έμπρακτα αποτελέσματα.

Η μη ικανότητα άσκησης διοίκησης από τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους και οι αποφάσεις εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων τείνουν να οδηγήσουν στη διάλυση της.

Οι ανούσιες απαιτήσεις σκοπιμότητας και η διεκδίκηση ακόμα και δημοτικού προσωπικού, το οποίο δεν θα ακολουθεί την ενδοϋπηρεσιακή διαδικασία, αλλά θα λειτουργεί κατ’ εντολή μόνο του δημοτικού συμβούλου, έρχονται να συνηγορήσουν υπέρ της διάσπασης της δημοτικής υπηρεσίας.

Γεγονότα που έχουν οδηγήσει σε οριακό σημείο την ανοχή των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα από τις 3 Ιανουαρίου να έχει κατατεθεί στο Δήμαρχο η παραίτηση της προϊσταμένης του τμήματος κοινωνικής προστασίας, στην οποία οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της θετικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης δημοτικής δομής.

Ίσως τελικά είναι η ανταμοιβή που επέλεξε η δημοτική αρχή για να δείξει την ικανοποίηση της σε ανθρώπους που δουλεύουν πέρα από κάθε κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, που κατά κοινή παραδοχή μόχθησαν για να κάνουν την υπηρεσία τους να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών και να διευρύνει την παροχή υπηρεσιών σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.

Ανάλογης λογικής και η αντίδραση που εκδηλώθηκε εκ μέρους του συνόλου των εργαζομένων στην εν λόγω υπηρεσία, οι οποίοι εχθές κατέθεσαν στον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους τις απόψεις τους για την έκβαση του θέματος, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία τους για την διατήρηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας.

Διασπάθιση δημοτικού χρήματος

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στεγάζεται σε κτίριο του ΚΑΠΗ, όπως επίσης και το κέντρο κοινότητας, τα οποία χωρίς καμία αιτιολόγηση, ο δημοτικός σύμβουλος, Γ. Χαρίτος, επιθυμεί την μετακίνησης τους στις δύο αίθουσες, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από τον δημοτικό παιδικό σταθμό και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, για την φύλαξη ρουχισμού που διατίθεται σε αναξιοπαθούντες.

Χωρίς να έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων, ούτε καν των γνωμοδοτικών, όπως είναι η επιτροπή των ΚΑΠΗ, της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Χαρίτος, αλλά κυρίως το δημοτικό συμβούλιο, αποφασίζεται με εντολή δημάρχου η ικανοποίηση της απαίτησης του δημοτικού συμβούλου.

Η ευκολία απαντήσεων ότι για τις μεταστεγάσεις δημοτικών υπηρεσιών δεν απαιτούνται αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, αντικρούεται από το γεγονός ότι μόλις προ λίγων μηνών τέθηκε σε λειτουργία το κέντρο κοινότητας, το οποίο λειτούργησε με ΕΣΠΑ, με την υποχρέωση διαμόρφωσης όλων των απαιτούμενων υποδομών για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και αφού διενεργήθηκε η αυτοψία από την Διαχειριστική Αρχή, έλαβε το δημοτικό συμβούλιο την σχετική απόφαση λειτουργίας του στον χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζεται.

Τα δεδομένα που προϋποθέτουν την λειτουργία του κέντρου κοινότητας, δεν μπορούν να αγνοηθούν, γεγονός που υποχρεώνει σε νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ως φαίνεται θα κληθεί εκ των υστέρων να αποφασίσει για την μεταστέγαση, καθιστώντας τον ρόλο του διεκπεραιωτικό και όχι καθοριστικό, όσον αφορά στον τρόπο που χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων.

Ειδικά για το κέντρο κοινότητας θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι για την ανταπόκριση του δήμου στην υποχρέωση διαμόρφωσης υποδομών προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ έχουν ήδη δαπανηθεί 6.000 ευρώ και αυτό έχει ήδη γίνει λειτουργικό στον χώρο του ΚΑΠΗ στον οποίο στεγάζεται.

Στους χώρους που προορίζονται για μετεγκατάσταση του, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες δημιουργίας των ίδιων υποδομών, ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί το κέντρο κοινότητας, με αποτέλεσμα ο Δήμος να επωμίζεται για δεύτερη φορά το κόστος των ίδιων εργασιών, δαπανώντας δηλαδή για δεύτερη φορά για το ίδιο έργο χρήματα των δημοτών, πράξη που επιβεβαιώνει τη διασπάθιση δημοτικού χρήματος, απλά και μόνο για να ικανοποιήσει την απαίτηση ενός δημοτικού συμβούλου.

Το κόστος των νέων εργασιών καλύπτεται από τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για τεχνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά ακίνητα, εκ των οποίων έχει η δημοτική αρχή προτάξει τις συγκεκριμένες εργασίες έναντι άλλων πολύ σοβαρότερων που απαιτούνται σε πλήθος δημοτικών κτιρίων, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων.

Η έναρξη δε των εργασιών στον χώρο των δύο δωματίων, που έχουν παραχωρηθεί από τον δημοτικό παιδικό σταθμό, έχουν ξεκινήσει απροειδοποίητα, χωρίς ούτε καν να ενημερωθεί η διεύθυνση του παιδικού σταθμού, στον οποίο κόπηκε το νερό και η θέρμανση, ενώ ο συνεχής θόρυβος των σκαπτικών εργαλείων προκάλεσε έντονη αναστάτωση στα φιλοξενούμενα νήπια.

Αδειοδότηση λειτουργίας και νομιμοποίηση ενεργειών

Σε ότι αφορά στον παιδικό σταθμό που έχει παραχωρήσει τις δύο αίθουσες που χρησιμοποιούνται για την φύλαξη ρουχισμού που συγκεντρώνει ο κ. Χαρίτος και στις οποίες απαιτεί την μετεγκατάσταση της κοινωνικής υπηρεσίας και του κέντρου κοινότητας, προκύπτει θέμα και με την αδειοδότηση του.

Καθώς τον Ιούλιο θα πρέπει να λάβει εκ νέου αδειοδότηση λειτουργίας ο δημοτικός παιδικός σταθμός και προς αυτό θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες εργασίες που επιβάλλονται για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας του ώστε να μην κλείσει.

Αντί για να δοθεί βαρύτητα στο να μην κινδυνεύσει η λειτουργία του παιδικού σταθμού, καθώς πρόκειται για μείζων κοινωνικό ζήτημα, αφού ακόμα και εάν επισκευαστεί μπορεί να μην λάβει την σχετική αδειοδότηση καθώς οι δύο αίθουσες που παραχωρούνται για την στέγαση της κοινωνικής υπηρεσίας είναι μέρος του παιδικού σταθμού, οπότε τίθεται εν αμφιβόλω εάν διατίθενται οι ζωτικοί χώροι που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να  υπονομεύεται η αδειοδότηση με την ικανοποίηση των καπρίτσιων του κ. Χαρίτου.

Εγείρεται όμως όχι μόνο θέμα νομιμότητας, που είναι δικαιοδοσίας των αρμοδίων αρχών η εξέταση του, αλλά και θέμα πρακτικής εφαρμογής διασφάλισης της ηρεμίας και της απρόσκοπτης προσέλευσης και διαμονής των νηπίων στον συγκεκριμένο χώρο.

Αυτό διότι με την μετακίνηση της κοινωνικής υπηρεσίας στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος γειτνιάζει όμορα με την δομή βρεφονηπιακής υποδοχής, προκαλεί ανησυχία για τα επακόλουθα που θα έχει στα νήπια η προσέλευση δημοτών που καθημερινά τυγχάνουν εξυπηρέτησης από την κοινωνική υπηρεσία και οι οποίοι είναι είτε με ψυχικά νοσήματα είτε τοξικοεξαρτώμενοι κ.λ.π.

Άξιο δε αναφοράς είναι και το γεγονός ότι το μοναδικό παράθυρο που διαθέτει ο χώρος τουαλετών των νηπίων «βλέπει» στο εσωτερικό του ενός από τους δύο χώρους που θα λειτουργούν οι υπηρεσίες, προσφέροντας άμεση οπτική επαφή.

Εκ μέρους της δημοτικής αρχής έχουν γνωστοποιηθεί αυτά τα νέα δεδομένα στους γονείς των νηπίων και κατά πόσον οι εισαγγελικές αρχές είναι ενήμερες για την κατάσταση που διαμορφώνεται;

Απαξίωση των οργάνων και της ίδιας της δομής

Χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση προς τα αρμόδια δημοτικά όργανα, όχι μόνο για την απαίτηση του κ. Χαρίτου για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, αλλά και για την μετέπειτα χρήση του χώρου του ΚΑΠΗ που τώρα τις φιλοξενεί, ο δημοτικός σύμβουλος, με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής, βρίθει η λογική του και οι ενέργειες τους αυθαίρετων αποφάσεων.

Η μέχρι πρότινος επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων του Δήμου, η οποία μετατράπηκε σε επιτροπή ΚΑΠΗ και η οποία αποτελεί το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου ουδέποτε έλαβε γνώση για τις συγκεκριμένες αλλαγές, με αποτέλεσμα να μην έχει λάβει και καμία σχετική απόφαση.

Αυτό επιβεβαιώνει την απαξίωση του κ. Χαρίτου προς την αρμόδια δημοτική επιτροπή, της οποία ο ίδιος προεδρεύει.

Το κατ’ επανάληψη εκφρασμένο αλλά κατ’ ουσία επιφανειακό ενδιαφέρον του κ. Χαρίτου για τα ΚΑΠΗ, έχει γίνει εμφανές και από την αντίδραση των ίδιων των υπερήλικων χρηστών της δομής, όπως είχαν γνωστοποιήσει με επιστολή τους προς το δημοτικό συμβούλιο, όταν ο ίδιος αυθαίρετα ακύρωσε τον χώρο που είχε διαμορφωθεί για άθληση τους, μετατρέποντας τον και αυτόν σε χώρο φύλαξης ρουχισμού και τροφίμων.

Ίσως τελικά ο μεγαλόπνοος σχεδιασμός του δημοτικού συμβούλου εμπεριέχει πλήρη επέκταση της δραστριοποίησης του στη συλλογή και κατά το δοκούν διανομή ρουχισμού, με την μετατροπή του κτιρίου του ΚΑΠΗ σε μία υπερμεγέθη αποθήκη.