Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών νομού Κυκλάδων

Εγκρίσεις μελετών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΣ
  • Κυριακή, 21 Απριλίου, 2019 - 12:29

Αγαπητοί, με αφορμή τα από Μάρτιο 2019 δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για την έγκριση του Master Plan Λιμένα Ερμούπολης Ν. Σύρου και σε συνέχεια της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων έχουμε να σας σημειώσουμε, σας εφιστούμε την προσοχή και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, ως προς τα κάτωθι. 

 - Σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 άρθρο 7 παρ. «δ» τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για την παροχή ΣΥΜΦΩΝΗΣ γνώμης για κάθε μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων

- Η διατύπωση της γνώμης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής είναι υποχρεωτική, όπου τούτο προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως της τυχόν προβλεπόμενης σχετικής γνωμοδότησης / απόφασης και άλλων αρμοδίων κατά νόμο συλλογικών οργάνων / υπηρεσιών, με μόνη εξαίρεση τα εκκλησιαστικά ακίνητα.

- Μετά την θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 και του άρθρου 35 του Ν.4067/2012, άλλες διατάξεις που τυχόν όριζαν στο παρελθόν διαφορετικά σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και οι οποίες είχαν προ πολλού περιπέσει σε αχρησία, κατέστησαν ρητώς ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.

Κατόπιν των ανωτέρω η μελέτη για το Λιμάνι της Ερμούπολης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Το αυτό ισχύει και για την μελέτη διαμόρφωσης του πεζόδρομου επί της Θυμ. Σπερχειού και Σταμ. Πρωίου.

Ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων έχει τονίσει κατ’ επανάληψη τα τελευταία έτη ότι το νησί εγκλωβισμένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας όχι μόνο δεν προστατεύεται ή/και αναπτύσσεται αλλά αντιθέτως οδεύει στην ερημοποίηση, στον μαρασμό και στην καταστροφή. Εκατοντάδες νέο-ερείπια στην καρδιά της πόλης αποτελούν μια νέα πληγή – πηγή κινδύνων.

Θορυβημένοι από αυτή την κατάσταση προτιθέμεθα να συνδράμουμε κατά το μέγιστο δυνατό στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας του νησιού. Λίαν συντόμως και πριν τις δημοτικές εκλογές θα διοργανωθεί ανοιχτή συγκέντρωση – συζήτηση για το εν λόγω θέμα.