Τμηματική παράταση του έργου του νέου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βάρης για τις σκυροδετήσεις

Εμπόδια εκτέλεσης εξαιτίας καιρικών συνθηκών

Δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

Τέλος Ιουλίου ορίζεται ο χρόνος δίμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης για το νέο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βάρης, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των μελών του, τα οποία κι ενέκριναν το σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που παρέχεται προς τον εργολάβο, ο οποίος, όπως έχει παραδεχθεί δημοσίως ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Φραγκίσκος Βακόνδιος προχωρά με συνέπεια το μεγάλο και σημαντικό έργο για το νησί της Σύρου. 
Σύμφωνα με νέο αίτημά του, εξαιτίας των άστατων καιρικών συνθηκών κατά το προηγούμενο διάστημα, προκλήθηκαν καθυστερήσεις κι εμπόδια στην εκτέλεση ορισμένων εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με ασφάλεια και σε ευνοϊκές συνθήκες για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. 
Ο ίδιος με επιστολή του ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία δίμηνη παράταση των εργασιών σκυροδέτησης, δηλαδή έγκριση ενός επιπλέον διαστήματος εξήντα ημερολογιακών ημερών, ώστε να υλοποιήσει τις προγραμματισμένες επεμβάσεις του. 
Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα τέλος Ιουλίου θα πρέπει να παραδώσει το κομμάτι των σκυροδετήσεων, κάτι που όπως επεσήμανε χθες ο Φραγκίσκος Βακόνδιος, δεν θα προκαλέσει τη συνολική παράταση του έργου, αφού αυτό προχωρά κανονικά. Όπως εξήγησε πρόκειται για τμηματική παράταση, προκειμένου και τυπικά να μην έχει πρόβλημα ο εργολάβος. 
Θα πρέπει εξ αρχής να αναφερθεί πως, βάσει της εισήγησης που έχουν στη διάθεσή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι, στην παράταση συναινεί και  η Τεχνική Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. "Η Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου" αναφέρεται μεταξύ άλλων προλογικά στο έγγραφο των συμβούλων, ενώ ακολουθούν με σαφήνεια και οι λόγοι του αιτήματος. 

Παράταση ως 21 Ιουλίου για συγκεκριμένους λόγους

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής του αναδόχου, το έργο παρακολουθείται με λεπτομέρεια ώστε να τηρηθεί ο τελικός χρόνος: "Με την παρούσα αιτούμεθα παράταση εξήντα ημερολογιακών ημερών της 3ης αποκλειστικής προθεσμίας κατασκευής του φέροντος οργανισμού του έργου, η οποία λήγει στις 20/5/2019 για τους εξής λόγους: 
Α. Από 11/1/2019 έως και 17/4/2019 δεν εκτελέστηκαν εργασίες για διάστημα 30 ημερών (σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου), λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Β. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σταμάτησαν να γίνονται εργασίες κατασκευής του φέροντα οργανισμού από 4/3/2019 έως 21/3/2019 (15 ημέρες) λόγω αναμονής για τον έλεγχο του κτιρίου (τμήμα 3) από τον ελεγκτή δόμησης. Γ. Λόγω καιρικών συνθηκών δεν ήταν εφικτό να γίνουν εργασίες επιχωματώσεων τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά τις βροχοπτώσεις διότη δεν υπήρχε δυνατότητα συμπύκνωσης του βρεγμένου υλικού. 
Συνυποβάλουμε επίσης το 2ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου και παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας". 

Σύμφωνη γνώμη Αντιδημάρχου και Υπηρεσίας 

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βακόνδιος εξέφρασε τόσο τη δική του σύμφωνη γνώμη με το αίτημα, όσο και την θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. "Δεν τροποποιείται η συνολική παράταση του έργου" θέλησε να διευκρινίσει αρχικά, τονίζοντας πως, "Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου παραμένει το ίδιο (σσ. Υπενθυμίζεται πως το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύο έτη και η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018)".
Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, "Ο ανάδοχος ζητά παράταση μόνο για το συγκεκριμένο κομμάτι των εργασιών" εξηγώντας παρακάτω πως, "Όπως ανέφερε κι ο εργολάβος λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν έγιναν οι εργασίες όπως αναφέρονται και στο ημερολόγιο του έργου. Πρώτον γιατί και τα μηχανήματα εξαιτίας των πολλών βροχοπτώσεων δεν μπορούσαν να μετακινηθούν σε μία ράμπα με μεγάλη κλίση, αλλά επίσης και γιατί δεν μπορούν να γίνουν εργασίες επιχώσεων μετά από βροχοπτώσεις. Γι αυτόν τον λόγο ζητείται η παράταση μέχρι τις 19 Ιουλίου, ώστε να προχωρήσει".
Πρέπει να σημειωθεί πως για την παράταση υπήρξε ομόφωνη ψηφοφορία. 

Ιστορικό και λόγοι πρώτης παράτασης 

Δεδομένης της σημασίας του έργου για τη σχολική κοινότητα, αξίζει να υπενθυμιστεί πως η ανωτέρω ήταν η δεύτερη παράταση, ενώ η απόφασης της πρώτης παράτασης είχε αποφασισθεί για τους παρακάτω λόγους, βάσει του σκεπτικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά από εξέταση πρώτου αιτήματος. 
"Σύμφωνα με την από 20/2/2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου και την 3η αποκλειστική προθεσμία, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ήτοι έως την 20/2/2019. Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην πορεία εξέλιξης του έργου, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω του ότι: 1. Το εργοτάξιο δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί και να εκτελέσει εργασίες κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών λόγω λειτουργίας του υφιστάμενου σχολείου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών εκσκαφών. 2. Δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει η κατασκευή και των τριών τμημάτων του φέροντος οργανισμού ταυτόχρονα, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης της αντλίας σκυροδέματος στο μήκος κάλυψης της επιφάνειας συνολικά. 3. Κατά τον μήνα Ιούλιο μειώθηκε ο ρυθμός των εργασιών, έως ότου σταμάτησαν να γίνονται εργασίες από 28/7 έως και 9/8/2018 (λόγω καθυστέρησης από τον ελεγκτή δόμησης). 4. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος παρέμεινε κλειστή για 27 ημέρες. 5. Το εργοτάξιο παρέμεινε κλειστό τις ημέρες των εορτών (Πάσχα, Πρωτομαγιά) για 5 ημέρες. 6. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών, κατά 15 ημέρες, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. 7. Κατά διαστήματα και λόγω καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η μεταφορά υλικών (δομικού χάλυβα) με πλοία”.