Έντονος προβληματισμός στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την υψηλή έκπτωση του προσωρινού αναδόχου για το στάδιο

Ανησυχία για την ποιότητα του έργου στα Πευκάκια

Θα απαιτηθούν αυξημένα αντανακλαστικά από την Τεχνική Υπηρεσία στην επίβλεψη κατά την υλοποίησή του

Σε ποσοστό 38,29% ανέρχεται η έκπτωση που προσέφερε ο μειοδότης ανάδοχος για το έργο αποκατάστασης του σταδίου Πευκακίων, με το ύψος αυτής, να “γεννά” προβληματισμό στα αιρετά μέλη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, τα οποία και συμμετείχαν στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα θέματα της ασφάλειας των αθλητών, των προπονητών στίβου και των χρηστών γενικότερα του σταδίου φωτίστηκαν εύλογα, ως υψίστης σημασίας ζητήματα, κατά τη συζήτηση του θέματος χθες, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με τους αιρετούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με την ποιότητα του τελικού έργου, στην περίπτωση που η υψηλή οικονομική έκπτωση, μεταφραστεί και σε έκπτωση σε επίπεδο επεμβάσεων κι εργασιών.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως, η υπόθεση του σταδίου των Πευκακίων αποτελεί ένα σοβαρό θέμα για την τοπική κοινωνία της Σύρου, αλλά και την αθλητική κοινότητα ειδικότερα, αφού τα τελευταία χρόνια, τα μικρά και μεγάλα παιδιά δεν είχαν ασφαλή χώρο για να προπονηθούν, με αποτέλεσμα τα αθλήματα του στίβου να μην διαθέτουν “στέγη” στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Ως εκ τούτου, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με αποφάσεις του, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη διεκδίκησης χρηματοδότησης και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ επίσης είχε αποδεχθεί και τα ποσά που προωθούνται από τη συγκεκριμένη πλευρά, τα οποία θα καλύψουν το 50% του έργου, με δεδομένη τη συμφωνία πως το υπόλοιπο 50% θα είναι χρηματοδότηση από το ταμείο του Δήμου.

Σύμφωνα με τη χθεσινή συζήτηση, η ανάδειξη ενός μειοδότη ως προσωρινού αναδόχου που προσέφερε υψηλή έκπτωση, οδήγησε τόσο τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, όσο και τα μέλη της αντιπολίτευσης, να διατυπώσουν πως κατά την υλοποίηση του έργου, επιβάλλεται να υπάρχει ιδιαιτέρως αυστηρή επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία ένα άρτιο έργο, μετά από την πολύχρονη ταλαιπωρία της αθλητικής κοινότητας και των περιοίκων εξαιτίας της σημερινής εικόνας του σταδίου.

Έργο προϋπολογισμού 750 χιλ. ευρώ πέφτει σε 330 χιλ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό στο πρόσφατο παρελθόν, ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου του σταδίου Πευκακίων, αφορούσε στο ποσό των 753.677,36 ευρώ, ενώ με την έκπτωση του αναδόχου που επικράτησε στη διαδικασία του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των προσφορών, ο τελικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και απρόβλεπτα, πέφτει στο ποσό των 326.651,40 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και βάσει της εισήγησης, κατόπιν του ελέγχου των προσφορών και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για το έργο στο δημοτικό στάδιο Πευκακίων, η λίστα των τριών ενδιαφερομένων διαμορφώθηκε σε σειρά, με πρώτη την εταιρεία με την υψηλότερη έκπτωση, η οποία και προτάθηκε – βάσει νομοθεσίας – να αναλάβει το έργο.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο έδωσε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επί του προϋπολογισμού το οποίο ανέρχεται σε 38,29%, ενώ η αμέσως επόμενη προσφορά έχει 17 μονάδες διαφορά, δηλαδή το ποσοστό έκπτωσης “έπεσε” σε 21.28% και η τρίτη εταιρεία έδωσε ποσοστό 8%. Σύμφωνα με την εισήγηση της 3μελους Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ο προσωρινός μειοδότης προσέφερε συνολικό προϋπολογισμό (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) 326.651,40 ευρώ.

Δεν αποκλείεται η προσφυγή και η καθυστέρηση υλοποίησής του

Με δεδομένο τον απαιτητικό χαρακτήρα του έργου που πρέπει να υλοποιηθεί στο στάδιο των Πευκακίων και με φόντο τις ανάγκες της αθλητικής κοινότητας, η υψηλότερη έκπτωση που προσέφερε ο ανάδοχος που επικράτησε, “γέννησε” αντιδράσεις σε πρώτο επίπεδο από τον δεύτερο μειοδότη, γεγονός που δεν αποκλείεται να φέρει και καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα, σε μία πρώτη επαφή του με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης αναφορικά με το εν λόγω έργο, ο δεύτερο μειοδότης απέστειλε αναλυτική επιστολή, με την οποία ζητά από τους αρμοδίους να ακολουθήσουν τις δυνατότητες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, με φόντο την παρατήρησή του, πως, ο μειοδότης με την υψηλότερη έκπτωση “θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου”.

Μεταξύ άλλων, ο δεύτερος μειοδότης αναφέρει πως, “Στον παραπάνω διαγωνισμό συμμετείχαν άλλες δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες προσέφεραν έκπτωση 17% και 8%.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη Σύρο κατασκευάζοντας διάφορα έργα στο νησί και έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών οι οποίες την οδήγησαν στην υποβολή της παραπάνω προσφοράς. Θεωρούμε την προσφορά του προσωρινού μειοδότη ιδιαίτερα χαμηλή, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου ενώ η ολοκλήρωσή του καθίσταται αμφίβολη”.

Η ίδια εταιρεία δε, καλεί τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης “να ζητήσει όπως η νομοθεσία ορίζει αιτιολόγηση της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016”.

Ο δεύτερος μειοδότης δε, παραθέτει το ακριβές απόσπασμα της ισχύουσας νομοθεσίας, στο περιεχόμενο του οποίου σημειώνεται μεταξύ άλλων, πως, “Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστους που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης αναθέτουσας αρχής. (...)”.

Στο ίδιο απόσπασμα καθίσταται σαφές, πως, οι διευκρινίσεις του προσωρινού αναδόχου αφορούν μεταξύ άλλων στον προσδιορισμό των λόγων για τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τα χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής κλπ., προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει η αναθέτουσα Αρχή (σσ. Δήμος), αν θα επιτρέψει τελικά την υλοποίηση του έργου ή όχι, στον ανάδοχο με την εξαιρετικά υψηλή έκπτωση.

Η επιστολή του δεύτερου μειοδότη καταλήγει αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής, κάτι που θα σημάνει καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης του έργου.

“Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση των νομίμων δικαιώματών μας” τονίζει χαρακτηριστικά ο δεύτερος μειοδότης.

Αυστηρότατος έλεγχος

Το σοβαρό θέμα για το οποίο αναμένει εναγωνίως εξελίξεις σε επίπεδο παρεμβάσεων η αθλητική κοινότητα, απασχόλησε έντονα στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – όπως προλογικά προαναφέρθηκε -, ο πρόεδρος και τα μέλη της οποίας συζήτησαν το θέμα του υψηλού ποσοστού έκπτωσης, αναφορικά με το οποίο διατύπωσαν την εύλογη αγωνία τους.

Κοινή παρατήρηση όλων, με φόντο τη μη λήψη απόφασης να ακολουθήσουν τις “υποδείξεις” του δεύτερου μειοδότη, ήταν πως κατά την υλοποίηση του έργου από τον ανάδοχο με την έκπτωση του 38,29%, θα απαιτηθεί αυστηρότατος έλεγχος.

Σημειώνεται πως, σε περίπτωση νέων εξελίξεων επί του θέματος, δηλαδή κατάθεσης προσφυγής, θα υπάρξει σχετικό ρεπορτάζ.