Άσκηση ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ερμούπολης

  • Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2019 - 15:50

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, σε εφαρμογή του Ν. 3622/2007 «ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων…» , πραγματοποίησε στη λιμενική εγκατάσταση του λιμένα Ερμούπολης την ετήσια άσκηση Ασφάλειας, παρουσία του Διοικητή της ΑΕΝ , του Λιμενάρχη , του Υπολιμενάρχη , των στελεχών του Λιμεναρχείου Σύρου, των στελεχών της εταιρείας φύλαξης του λιμένα και των στελεχών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Αντικείμενο της Άσκησης, μεταξύ άλλων, ήταν η παρουσίαση και η ενημέρωση του χειρισμού των νέων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης της λιμενικής εγκατάστασης. Εισηγητής ήταν ο ναύαρχος (Λ.Σ.) κ. Μπούρας.