Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

  • Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου, 2017 - 06:21

Πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή απέστειλε γραπτώς προς την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Πάρου-Αντιπάρου, Σπύρος Λάβδας, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης.

«Σε απάντηση του υπ. Αρ. 15/9/2017 εγγράφου σας και μετά από εμμονή σας για λήψη γραπτής απάντησης (ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Λάβδας έχει ήδη απαντήσει άμεσα και με πληρότητα προφορικά), σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. Απόφαση Φ.6/304/75662/ΓΕ (ΦΕΚ 1296Β/2014), αλλά και την ερμηνευτική εγκύκλιο Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108 (17/4/2015):

1.       «… το ΑΔΥΜ καταρτίζεται και συμπληρώνεται από Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα ΠΙ, ΜΥ κτλ) ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ή από ιδιώτες Ιατρούς (χωρίς σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία)…»

2.       «… οι ειδικότητες των Ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και την ευθύνη της υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι οι Παιδίατροι ή οι Γενικοί Ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις οι Παθολόγοι… Σημειώνεται, ότι η συμπλήρωση του ΑΔΥΜ προτείνεται να γίνεται κατά προτεραιότητα από τον Παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή διαχρονικά εφόσον αυτό είναι εφικτό»

3.       «Οι Παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να καταρτίσουν το ΑΔΥΜ εφόσον στον τόπο μόνιμης κατοικίας του μαθητή δεν παρέχει υπηρεσίες Παιδίατρος ή Γενικός Ιατρός…».

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τόσο σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο, όσο και με την πάγια θέση της Διοίκησης του ΚΥ Πάρου, η εξέταση των μαθητών πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα από τον Παιδίατρο ή τον Ιατρό που παρακολουθεί το μαθητή διαχρονικά και όχι από έναν τυχαίο Ιατρό που δε γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού και ο οποίος θα κληθεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για ένα άγνωστο σε αυτόν παιδί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, στο ΚΥ Πάρου θα αναλάβει υπηρεσία Παιδίατρος, η οποία και θα οργανώσει τη συμπλήρωση των δελτίων παιδιών, τα οποία για κάποιους λόγους δεν έχουν μέχρι και σήμερα εξεταστεί. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. Θα προηγηθεί ανακοίνωση της Διοίκησης του ΚΥ προς τα ΜΜΕ».