Δύο νέες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

  • Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, 2018 - 06:24

Με στόχο να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση, αλλά και να μειωθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ θέτει από σήμερα δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται πρώτον, για το ηλεκτρονικό Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ), με το οποίο, σύμφωνα με το σκεπτικό, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν την έγκριση των αιτημάτων πολιτών για την αποζημίωσή τους, μειώνοντας παράλληλα η ταλαιπωρία τους, καθώς δε θα απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα βάση της διαδικασίας, ήταν ότι οι πολίτες, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες παροχές ή αποζημίωση, έπαιρναν στα χέρια τους την ιατρική γνωμάτευση και στη συνέχεια θα έπρεπε να καταθέσουν αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠεΔι) ΕΟΠΥΥ. Όμως η διαδικασία δεν τέλειωνε εδώ, καθώς ο φάκελος με τα δικαιολογητικά έφευγε από την ΠεΔι στο ΑΥΣ, το οποίο συνεδριάζει και η απόφασή του κοινοποιείται στην ΠεΔι για να ενημερωθεί ο πολίτης.

Από εδώ και πέρα, όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάση μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμβάνονται πλέον χειρόγραφα. Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στο ΑΥΣ, είτε από τον γνωματεύοντα γιατρό, είτε από συμβεβλημένο πάροχο υγείας.

Κάθε αίτημα αποστέλλεται μοναδικά και ενημερώνει την κατάσταση του αιτήματος με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. 

Κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον πάροχο. 

Επιπλέον, η ίδια δυνατότητα προστέθηκε και τον Φάκελο Υγείας Ασθενούς (Φ.Α.Υ.). Κάθε πολίτης, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του Φακέλου δύναται, είτε να υποβάλλει το αίτημα του, είτε να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη του.

Θέτοντας σε ισχύ την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αιτημάτων προς Α.Υ.Σ. είναι πλέον εφικτό κάθε έκδοση γνωμάτευσης, η οποία, είτε δεν έχει εκτελεστεί, είτε δεν έχει ηλεκτρονικά δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ., να καταργείται σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της, θεωρώντας την ως μη γενόμενη.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως γιατροί και συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας.

Ετικέτες: