Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων για την αύξηση ορίου ημερών ασφάλισης

  • Παρασκευή, 13 Απριλίου, 2018 - 13:41

Το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων καταγγέλλει την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάθεση τροπολογίας που αφορά στην αύξηση του ορίου ημερών ασφάλισης για τις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις.

Από 1ης Μαρτίου του 2019 οι μισθωτοί θα πρέπει να έχουν 75 ημέρες ασφάλισης , αντί 50 που ίσχυε έως τώρα.

 

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν ανασφάλιστοι, αφού όσοι έχουν λιγότερα ένσημα δεν θα έχουν τις πλήρεις καλύψεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Το ΕΚΚ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει την απαράδεκτη αυτή τροπολογία.

Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία αυξάνεται ραγδαία , να αυξάνουν το όριο των ενσήμων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

 

 

                                               Το Δ.Σ