Ο πρόεδρος της Δ.Ε Νίκος Αντώνιος για την προσπάθεια των ιατρών του Κ.Υ.

  • Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου, 2018 - 15:46

     Ευχαριστώ θερμά τους ιατρούς και όλο το προσωπικό του Κ.Υ.Μήλου που με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του Κ.Υ. λόγω του καλοκαιριού.

   Αναλυτικά για τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο 2018 εξετάσθηκαν τα κάτωθι περιστατικά:

 

 

 

        ΙΟΥΛΙΟΣ

   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ

1035

1830

ΕΚΤΑΚΤΑ

1167

1421

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

40

24

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ

0

1

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΠΛΟΙΟ

12

14

ΕΡΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1988

1813

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

1495

1602

 

   Ευχαριστώ τους κατοίκους που στηρίζουν καθημερινά και βοηθούν το Κ.Υ , καθότι  οι  παραπάνω  αριθμοί δείχνουν πως  η Δημόσια Υγεία στο νησί μας θα πρέπει να υποστηρίζετε  από όλους μας,

 

 

 

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

 

                                           ΝΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ετικέτες: