Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων

  • Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2019 - 11:38

Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, στα γραφεία του και σε περίπτωση μη απαρτίας (όπως συνήθως συμβαίνει, διότι δεν δύναται να επιτευχθεί η απαρτία), θα επαναληφθεί την Κυριακή 7 Απριλίου την ίδια ώρα. 

Θέματα προς συζήτηση:

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

2. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018

3. Ό,τι θέμα προκύψει από τη συζήτηση