Διαδικτυακή ενημέρωση για την ακτινολογική εξέταση

  • Πέμπτη, 4 Απριλίου, 2019 - 13:46

H ακαδημία της ΤΜC (Τelemedicine Clinic Academy) αποτελεί μέλος του μεγαλυτέρου ομίλου Τηλε-ακτινολογίας και Τηλε-παθολογίας στην Ευρώπη, και ασχολείται με την εκπαίδευση και προώθηση της Ακτινολογίας.  Πρόκειται για ένα σύστημα προσομοίωσης το οποίο αναπαράγει την εμπειρία μιας οθόνης εργασίας και ενισχύει την ικανότητα πρακτικής εξάσκησης με μια δομημένη μορφή (structured reporting). Eνα καινοτόμο εργαλείο το οποίο υποστηρίζει την εξειδίκευση της Ακτινολογίας σε διαφορετικές ανατομικές περιοχές, πράγμα που προσδίδει λεπτομέρεια στη σωστή διάγνωση.