Ανάρτηση εντοπισμένης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Φηρών

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:41

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φηρά, 18/12/2018

Αριθμ. Πρωτ. 12592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΦΗΡΩΝ

Αναρτήθηκε στο Δημοτικό κατάστημα των Φηρών και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, την 20-12 -2018, η πρόταση εντοπισμένης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού των Φηρών (Ο.Τ. 9) σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 372/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Παρακαλούνται όσοι έχουν έννομο συμφέρον όπως λάβουν γνώση του προτεινόμενου σχεδίου και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο Δήμο Θήρας σε διάστημα 30 ημερών, από την 20-12-2018 έως και την 20-01-2019.

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αναστάσιος - Νικόλαος Ζώρζος

Αριθμός Φύλλου: 
5031