Αλλαγή επωνύμου Αναστασία Ρούσσου - Σάντσεζ σε Αναστασία Ρούσσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η Aναστασία Ρούσσου - Σάντσεζ του Παντελεήμονα και της Ρουθ κάτοικος Κάτω Μάννα Σύρου της Δημοτικής Κοινότητας Μάννα της Δημοτικής Ενότητας Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Νομού Κυκλάδων που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων και είναι γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στη με αριθμό 17944 οικογενειακή μερίδα και στη σειρά μέλους - 1 - ζήτησε με αίτησή της την αλλαγή επωνύμου της από «Ρούσσου - Σάντσεζ» σε «Ρούσσου».

Ύστερα από τα παραπάνω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτήν την αλλαγή να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο στο Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου μας.

Ερμούπολη 27/12/2018

Η Προϊσταμένη του

Τμήματος Διοικητικής

Υποστήριξης

Γραφείου Μητρώου

Αρρένων Δημοτολογίου

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΑΡΑ

Αριθμός Φύλλου: 
5036