Αλλαγή επωνύμου Μαρία Χριστίνα Κουράτορα σε Ζουγανέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η Μαρία - Χριστίνα Κουράτορα του Μιχαήλ και της Αντωνίας κάτοικος στην οδό Πολυδεύκους 9 της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Νομού Κυκλάδων που γεννήθηκε το έτος 1999 στην Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων και είναι γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στη με αριθμό 17203 οικογενειακή μερίδα και στη σειρά μέλους - 2 - ζήτησε με αίτησή της την αλλαγή επωνύμου της από «Κουράτορα» σε «Ζουγανέλη».

Ύστερα από τα παραπάνω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτήν την αλλαγή να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο στο Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου μας.

Ερμούπολη 21/12/2018

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής

Υποστήριξης

Γραφείου Μητρώου

Αρρένων Δημοτολογίου

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΑΡΑ

Αριθμός Φύλλου: 
5036