Απόφαση Κανονιστικού περιεχομένου 573/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.:1818

Σύρος 23-01-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθμόν 573/2018 (ΑΔΑ:Ω9ΥΓΩΗΟ-ΛΡΘ) απόφαση του, το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ενέκρινε ομόφωνα την χωροθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό προς το μώλο του Γαλησσά, με την τοποθέτηση κάθετων πινακίδων Ρ–71 (ρυθμιστική) και Πρ-3β (Πρόσθετη), αλλά και την διαγράμμιση οδοστρώματος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Δούναβης

Αριθμός Φύλλου: 
5054