Γνωστοποίηση Γάμου Βελούδου Ελευθερίου και Βαρθαλίτου Αντωνίας

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5082