Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής του ΡΙΒΑΡΟΛΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 8-3-2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με την υπ’αρ.3018 έκθεσή μου για τον αγνώστου διαμονής εναγόμενο ΡΙΒΑΡΟΛΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΑΡΣΕΛΟ του Οβίδιου Νικόλα, πρώην κάτοικο Σύρου, η από 14-2-2019 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ της ΦΕΛΛΕΡ ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ – ΚΛΑΟΥΝΤΙΑΣ του Πάμπλο, κατοίκου Σύρου με ΑΦΜ 045229650, εναντίον του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου με αρ. κατ. 97/14-2-2019 με την οποία ζητά να λυθεί ο πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο που τελέστηκε την 5-5-2005 στο Δημαρχείο Σύρου. Έχει ορισθεί δικάσιμος από το το άνω Δικαστήριο και στο κατάστημά του στις 29-11-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 με αρ. πιν. 31, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στην ανωτέρω δικάσιμό της.

Σύρος, 8-3-2019

Παύλος Ε. Χρυσαφίδης

Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5084