Εκμίσθωση δυο ισογείων χώρων

  • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 10:30

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ –

ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ διακηρύσσει την διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δύο ισογείων χώρων, εμβαδού 49 τ.μ. & 44,56 τ.μ., επί της οδού Φιλοπτώχου Εταιρείας 1 στην Ερμ/λη, ιδιοκτησίας του Σωματείου της Φ.Ε.Ε.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και από ώρας 11:00 π.μ. έως 13ης μεσημβρινής, ενώπιον αρμοδίας επιτροπής, στα γραφεία του Γηροκομείου, στην οδό Φιλοπτώχου Εταιρείας 1 στην Ερμ/λη.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πλειοδοτών η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/06/2019 και 22/06/2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Τους όρους της σχετικής διακήρυξης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 22810 82645 εσωτ. 11.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε.Ε.

Αριθμός Φύλλου: 
5120