Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Χρήστου Στουραϊτη

  • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου στην Αθήνα Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας της επιτάσσουσας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) νόμιμα εκπροσωπούμενης, ΑΦΜ 094014249, επιδόθηκε στις 9-5-2019 με την υπ’αρ. 3608 δ’ έκθεσή μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για τον αγνώστου διαμονής καθού οφειλέτη ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, με ΑΦΜ 043375880, πρώην κάτοικο Παλλήνης Αττικής (Καραϊσκάκη 40) και Επισκοπείου Άνω Σύρου, επικυρωμένο αντίγραφο εξαχθέντος κατ’άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ εκ του κατατεθέντος με την υπ’αρ. 3651/4-7-2011 πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβ/φου Σύρου Αικατερίνης Τσόπελα, του υπ’αρ. 46/2008 Α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’αρ. 19/2008 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, μαζί με την παρά πόδα του από 21-4-2019 επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα με την οποία επιτάσσει τον καθού να της καταβάλει συνολικά 95.155,70 € νομιμοτόκως (όπως λεπτομερώς και σύμφωνα με τις διακρίσεις, αναφέρονται στην επιταγή) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά και θα προστεθούν και 30 € για την εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται η ανωτέρω υπογράφουσα δικηγόρος, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύρος, 9-5-2019

Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

Δικαστική Επιμελήτρια

Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5122