Εκμίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήματος Νικολάου Ανδρουλή

  • Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2019 - 11:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Φ.Ε.Ε. (Γηροκομείο Αγ. Παντελεήμονα) ανακοινώνει ότι από 07/05/2019 έως και 27/05/2019 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ενός ισογείου ακινήτου εμβαδού 58,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην οδό Βοκοτοπούλου 3, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Νικολάου Ανδρουλή.

Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο της Φ.Ε.Ε. στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τους όρους της σχετικής διακήρυξης, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο: 22810 – 82645 εσωτ. 11

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε.Ε.

Αριθμός Φύλλου: 
5124