Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής εναγόμενης ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΤΖΕΜΑΛ

  • Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2019 - 14:31

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με γραπτή παραγγελία της δικηγόρου στην Άνδρο Νίκης - Φαίδρας Πομόνη, ως πληρεξούσιας του ενάγοντος Ιωάννη Αστέρη του Νικολάου, κατοίκου Υψηλού Λαμύρων Άνδρου, επιδόθηκε στις 25-6-2019 με την υπ’αρ. 3988 δ’ έκθεσή μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την αγνώστου διαμονής εναγόμενη ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ θυγ. ΤΖΕΜΑΛ και ΝΤΥΜΠΛΕΜ ΜΑΛΕ, πρώην κάτοικο Άνδρου, ακριβές αντίγραφο της υπ’αρ. 31ΕΙΔ/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ με την οποία γίνεται δεκτή η αγωγή και απαγγελεί τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Λαμύρων Άνδρου στις 17 Σεπτεμβρίου 1997, καταδικάζει την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος τα οποία καθορίζει σε 300 € κλπ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύρος, 25-6-2019

Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

Δικαστική Επιμελήτρια

Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5154