Αναγγελία γάμου Ελπιδοφόρου Χρήστου Γαδ και Μαρίας Ειρήνης Βαμβακούση

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5161