εφημερίες ιατρών

Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου: Συμπαραστάτης στο δίκαιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, αφού έλαβε γνώση της υπό ημερομηνία 18/6/2015 έγγραφης διαμαρτυρίας του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, με θέμα την κατάργηση της ιατρικής εφημέρευσης ιατρών ειδικοτήτων στα Κέντρα Υγείας Αιγαίου.

Εκφράζει την αντίθεσή του στη λήψη κάθε μέτρου...