Σχολικός Συνεταιρισμός

Περί του Σχολικού Συνεταιρισμού

Ανάσα στην οικονομική δραστηριότητα των παιδιών στους Σχολικούς Συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), έφερε η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. 
Ο φόρος επιτηδεύματος αφαιρούσε από τα παιδιά μας το όνειρό τους και τους στόχους τους, τιμωρώντας χωρίς λόγω...