Σωτήρης Τζούδας

Επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και στον κόσμο

Απαντήσεις στους προβληματισμούς Συριανών μαθητών σχετικά με τις ορθές επιλογές σπουδών και τη σύνδεσή τους με την επαγγελματική αποκατάσταση, επιχειρεί να δώσει η Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα διεξαχθεί στις 27 & 28 Απριλίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης.

...