ΚΑΠΗ Γαλησσά

Επισκευή παλιού Δημοτικού Σχολείου και έναρξη λειτουργίας ΚΑΠΗ στον Γαλησσά

Ολοκληρώθηκαν τα έργα επισκευής και συντήρησης του παλιού Δημοτικού Σχολείου στον Γαλησσά, τα οποία συνδυάστηκαν με την παράλληλη έναρξη λειτουργίας παραρτήματος ΚΑΠΗ. 

Στην κτιριακή εγκατάσταση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Γαλησσά πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον εσωτερικό και εξωτερικό...