Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής οφειλέτη Μάριο Αποστόλι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 4-7-2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με την υπ’αρ. 4060δ’ έκθεσή μου, για τον αγνώστου διαμονής οφειλέτη MARIO APOSTOLI του AMET, ΑΦΜ 107356759, πρώην κάτοικο Αμπέλας Ποσειδωνίας Σύρου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του υπ’αρ. 1970β’/2019 ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αιγαίου Παύλου Ε. Χρυσαφίδη, της υπ’αρ. 1424β/28-6-2017 κατασχετήριας έκθεσης του ακινήτων του άνω οφειλέτη, σύμφωνα με το οποίο με επίσπευση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE κατασχέθηκαν στις 28-6-2017 με την ανωτέρω υπ’αρ. 1424β’ έκθεση, δύο κάθετες ιδιοκτησίες του παραπάνω οφειλέτη που βρίσκονται στη θέση «Μεσόραχη» της περιοχής Μ. Γιαλού στη Σύρο με ΚΑΕΚ 290960812030/3/0 και 290960812030/4/0 και ορίστηκε ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 25-9-2019 και υπάλληλος του πλειστηριασμού η Συμβ/φος Ερμούπολης Γεωργία Πελέκα, τιμή πρώτης προσφοράς για το πρώτο ακίνητο (Ε4) 16.530,40 € και για το δεύτερο ακίνητο (Ε5) 27.876 € κλπ προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αιγαίου

Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

 

Αριθμός Φύλλου: 
5161