Αναγγελία γάμου Ιωάννη Ρέτσου και Ιωάννας Δρέττας

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5162