Εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου

  • Τρίτη, 9 Ιουλίου, 2019 - 13:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος: 08-07-2019

Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ – 11:30 π.μ. Θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην Διακήρυξη όρους, για την Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας Κυλικείου - Αναψυκτηρίου Καταστήματος πώλησης Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής - Ζαχαροπλαστικής, Ειδών Λαϊκής Τέχνης ημερησιου και περιοδικού τύπου στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου για τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται απο την Δ/νση Οικονομικού - Εφοδιασμού της Υ.Π.Α Τμήμα Γ’ Τηλ. 2108916293 , Πύργος Ελέγχου Παλαίου Κρατικού Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών Ελληνικό και απο τον Κρατικό Αερ/να Πάρου Τηλ.22840 90502-90505

Ο Αερολιμενάρχης

Κων. Λεοντίδης

Αριθμός Φύλλου: 
5163