Περίληψη Επιδοθέντος δικογράφου

  • Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 2019 - 13:59

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 8-7-2019 στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου με την υπ’αρ. 4068 δ’ έκθεσή μου, για την αγνώστου διαμονής καθής η αίτηση ΑΝΝΑ ΣΟΦΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ακριβές αντίγραφο της από 4-4-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ του Δήμου Πάρου και εναντίον της  με αρ. κατ. στο Εφετείο Αιγαίου (Τμήμα Πολιτικό) 15/4-4-2019, με την οποία ζητά να καθοριστούν οριστικά οι αποζημιώσεις που υποχρεούνται να καταβάλουν οι καθών η αίτηση, που προκύπτουν για τα οικοδομικά τετράγωνα 17,18,19 του οικισμού Νάουσας Δήμου Πάρου στη θέση «Ξηροπόταμος» λόγω ρυμοτομίας (ΦΕΚ 135ΑΑΠ/26-6-2018) κλπ και συγκεκριμένα για την ιδιοκτησία 6 ιδιοκτησίας Άννας Σοφιού προς την ιδιοκτησία 8 ιδιοκτησίας Μαρίας και Μαργαρίτας Πατέλη για 3,71 τμ κλπ και επίσης η Άννα Σοφιού λόγω κατάργησης της υπάρχουσας οδού και προσκύρωσης στο οικόπεδο της εκτάσεως 58,07 τμ προς το Δήμο Πάρου κλπ. Έχει ορισθεί δικάσιμος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου στις 20-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 με αρ. πιν. 10 υπό τον όρο της κοινοποίησης προ 10 τουλάχιστον ημερών, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση να παραστεί στην άνω δικάσιμό της.

Αικατερίνη Δουράτσου

Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5164