ΑΕΜΥ ΑΕ

Πρόσκληση εξωτερικών συνεργατών - Ακτινοδιαγνώστης

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο πλαίσιο της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 71131/16-11-2017 απόφασης Υπουργού Υγείας, προσκαλεί συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, για τη σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για έως ένα έτος με καθεστώς...

"Δίνουμε σημασία στη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας"

Σε ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, προέβη η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε., δεδομένου, ότι το τελευταίο διάστημα, σωματεία του χώρου της Υγείας, έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στην άρση του...