αφαλάτωση Πάρου

Κατασκευή συνοδών έργων αφαλάτωσης Πάρου

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Πάρου, στις 02/03/2018, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, της ΔΕΥΑ Πάρου και της Εταιρίας "Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμβαση ποσού 401.891,06 € για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία...

Σύμβαση με τον ανάδοχο για την αφαλάτωση Πάρου

  • Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, 2018 - 13:10
  • 0 Σχόλια

Στο στάδιο της κατασκευής περνούν τα συνοδά έργα για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση...