Κάριτας Ελλάδος

Τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά σε προσφυγόπουλα

Αλληλογραφία με προσφυγόπουλα, ηλικίας 6 έως 13 ετών, έχουν ξεκινήσει οι μαθητές του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Γεώργιος», στο πλαίσιο της συνεργασίας των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου με την ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που εντάσσεται στο πρόγραμμα εθελοντικών...