αντικατάσταση δικτύου

Απαλλάσσονται από τη δυσοσμία

Μία μικρή πλην όμως σημαντική παρέμβαση της ΔΕΥΑΣ τείνει προς την ολοκλήρωσή της στην περιοχή των Λαζαρέττων, η οποία συνδέεται με τον βιολογικό και αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη δυσοσμία που αναδυόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το κουβούκλιο του αντλιοστασίου σε κεντρικό...