Ημέρα Φιλελληνισμού

Εορτασμός Ημέρας Φιλελληνισμού στη Σύρο

Σας γνωρίζουμε ότι με το ΠΔ 130/2008 (ΦΕΚ 191/Α) καθιερώθηκε η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα, ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. Τιμώντας την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

  1. Στις 19 Απριλίου 2018, ημέρα

  2. ...

Εορτασμός Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης στη Σύρο

Η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, καθιερώθηκε ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης Με το ΠΔ 130/2008 (ΦΕΚ 191/Α).

Για το έτος 2017, λόγω της σύμπτωσης της Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης με τη Διακαινήσιμο εβδομάδα, ο εορτασμός της ημέρας αυτής...

Πρόγραμμα Εορτασμού Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με το Γραφείο του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, με το ΠΔ 130/2008 (ΦΕΚ 191/Α) καθιερώθηκε η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, τιμώντας την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

1...