Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Επιστροφή ακινήτων στην ιδιοκτησία του Δήμου Πάρου

Στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2016 μετεγράφησαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου τα δωρηθέντα ακίνητα της στέγασης των γραφείων της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στη Παροικία και του Αγροκηπίου Παροικίας έκτασης 13 στρεμμάτων.

Τα παραπάνω ακίνητα είχαν δωριθεί από την Κοινότητα...