ψηφοδέλτια

Ενστάσεις και προσφυγές για ακύρωση ψηφοδελτίων

Στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου προσφεύγουν δύο συνδυασμοί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να ακυρώσουν ψηφοδέλτια της παράταξης “Ελληνική Αυγή”, μετά από τη διαπίστωση πως στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, αυτά δεν είχαν τις σωστές διαστάσεις που ορίζει ο νόμος.

...