ΚΕΤΕΠΟ

Νέο ΔΣ στον Σύλλογο Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Βιομηχανικού Μουσείου

Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Συλλόγου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25.1.2017 , συγκροτήθηκε σε σώμα, με την εξής σύνθεση:
Καλουτά Μαργαρίτα - Πρόεδρος
Μαραντζίδης Αλέξιος - Αντιπρόεδρος
Φρέρης Γεώργιος – Γενικός Γραμματέας
Δράκου Ειρήνη – Ειδικός Γραμματέας...