Αιγαίο 50:50

Σύμφωνο συνεργασίας ΠΝΑΙ - Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Ισότητα των φύλων

Με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,και μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) κας Χαρούλας Γιασιράνη,υπεγράφει σήμερα το πρώτο πανελλαδικά Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑΙ και της μοναδικής θεσμοθετιμένης...