ΙΟΒΕ

Ανακάμπτει η ελληνική οικονομία

Η ανάλυση της πορείας της ελληνικής οικονομίας παρουσιάστηκε στην τριμηνιαία έκθεση για το 2016, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην οποία υπάρχει ενώ υπάρχει η παραδοχή της σταδιακής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, προβλέπεται ότι για το τρέχον έτος θα υπάρξει...