αναπληρωτής εκπαιδευτικός

Τί σημαίνει να είσαι αναπληρωτής εκπαιδευτικός;

Το να είσαι αναπληρωτής εκπαιδευτικός σημαίνει ότι:

⦁    πρέπει (αν είσαι τυχερός) να ζεις τον Ιούλιο και Αύγουστο με το επίδομα ανεργίας, διαφορετικά θα πρέπει να βρεις μια εποχιακή εργασία

⦁    πρέπει να περιμένεις πάνω από έναν υπολογιστή γιατί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για...