Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του «Νέου Λυκείου»

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Λυκείου θα εισηγηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Μεταξύ των προτάσεων  του ΙΕΠ περιλαμβάνονται η κοινή Α’ Τάξη στα Γενικά και Επαγγελματικά...