ανασκόπηση εκπαιδευτικά 2017

Μια χρονιά εκπαίδευση

27 Ιανουαρίου

«Φως» στις γνωστές και άγνωστες πτυχές που συνέθεσαν και συνδιαμόρφωσαν τη μεγάλη ιστορία της σχολικής ζωής στο νησί της Πάρου, φιλοδοξεί να ρίξει το νεοϊδρυθέν Μουσείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς.

16 Φεβρουαρίου

...