Ανδρέας Τζίνης

Περί Ανώνυμης Εταιρείας για την ανάπτυξη της Σύρου

Ως Δημοτική Κίνηση «ΣΥΡΑ με λογισμό και μ’όνειρο» πληροφορηθήκαμε, με οδυνηρή έκπληξη, τα σχέδια και τις ενέργειες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του Προέδρου του κ. Ι. Ρούσσου για τη δημιουργία «ανώνυμης εταιρείας», η οποία υποτίθεται θα φέρει «ανάπτυξη» στη Σύρα.

 ...