αντιδράσεις

«Θάλασσα» αντιδράσεων

Τις αναμενόμενες αντιδράσεις προκαλεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, με τον τίτλο «Περί ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», το οποίο εισήχθη ήδη προς συζήτηση στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Μια σειρά διατάξεων του...